Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostarczenie roll-up’u do siedziby Zamawiającego Drukuj

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostarczenie roll-up’u
do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu:
„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania
(SO RIS w PPO)”
nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projekt graficzny

 

05-10-2018

Informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:

Extend Vision sp. z o.o.
ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków


Dziękujemy Państwu za złożone oferty w postępowaniu.